შეავსეთ მოცემული ველები

მიტანა

ყიდვა

მწვანე პილპილი მარცვალი 25 გრ (x) 0b
მაიორანი 50 გრ (x) 0b
ოხრახუში 50 გრ (x) 0b
ქოქოსის ბურბუშელა 50 გრ (x) 0b
ჯანჯოფილი (კოჭა) 100 გრ (x) 0b
მიტანის საფასური 0b
ჯამური ფასი 0b